Daňová evidence
Daňová evidence je určena pro všechny OSVČ, které nepovedou účetnictví a své výdaje nebudou vykazovat „paušálem“ (procentuálně z příjmů).

Zpracuji Vám:
kompletní vedení daňové evidence
zpracování a kontrola účetních dokladů
zpracování DPH včetně přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení
evidence majetku
rekonstrukce daňové evidence
zpracování cestovních náhrad
zpracování silniční daně
zpracování daňového přiznání DPFO
zpracování roční závěrky
zastoupení na úřadech státní správy
zpracování a vedení mzdové agendy
zpracování daňového přiznání k dani z příjmu a funkčních požitků
reporting
zpracování přehledů pro úřady státní správy

Účetnictví
Zpracuji Vám:
kompletní vedení účetnictví
zpracování a kontrola účetních dokladů
zpracování DPH včetně přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení
evidence majetku
evidence skladu
rekontrukce účetnictví, případná optimalizace
cestovní náhrady
mzdy a personalistika
zpracování DPPO včetně povinných příloh
zpracování roční závěrky
zastupování na úřadech státní správy
reporting
zpracování přehledů pro úřady státní správy
podklady pro kontroly státní správy

OSVČ „paušálem“
Vhodné pro malé živnostníky, kterým se nevyplatí vést daňovou evidenci a uplatňují výdaje procentuálně z příjmů.

Zpracuji Vám:
vyhotovení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob „DPFO“
vyhotovení přehledu na SSZ
vyhotovení přehledu na ZP
vyhotovení přehledné tabulky s výší a datem platební povinnosti daně z příjmu, SSZ, ZP
možnost zprocesování odevzdání všech přehledů a daňového přiznání na dané státní instituce.

Mzdy
Vhodné pro všechny ty, kteří zaměstnávají lidi na HPP, DPP, DPPČ.

Zpracuji Vám:
zpracování mzdové agendy
zpracování personální agendy
zpracování odhlášek a přihlášek zaměstnanců
zpracování měsíčních přehledů
zpracování výplatních pásek
příprava příkazů k úhradě
roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků včetně příloh + daň zvláštní sazbou
zpracování evidenčních listů ELDP
zpracování mzdových listů
evidence dovolených
zpracování nemoci zaměstnanců
zastoupení na úřadech státní správy
příprava podkladů ke kontrole

Daně
Zpracuji Vám tato daňová přiznání včetně příloh:
Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Silniční daň
Daň z přijmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

Účetní poradenství
Zpracuji účetní i daňové poradenství pro fyzické i právnické osoby.